Retourvoorwaarden

Retourtermijn 

 1. Voor het retourneren van een product wordt, overeenkomstig de algemene voorwaarden, de wettelijke herroepingstermijn gehanteerd van 14 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het product.

Kosten en terugbetaling

 1. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourneren voor rekening van de consument. De kosten zijn Euro 4,10  voor een brievenbuspakket van PostNL.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het product reeds retour ontvangen is door de webwinkelier. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. De kosten van retourneren worden verrekend met dit bedrag. 

 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Als hiervan sprake is, bepaalt de ondernemer naar redelijkheid de waardevermindering. Dit wordt verrekenend met het bedrag van terugbetaling.

 4. De waardevermindering is ten hoogste de waarde van het product.

 5. De consument heeft het recht om het product te beoordelen. Indien er duidelijke sporen zijn dat het boek (deels) is gelezen, wordt de consument hierover binnen 2 werkdagen na retour ontvangst van het product geïnformeerd. De ondernemer heeft in deze situatie de mogelijkheid de herroeping niet te aanvaarden. Het product wordt in dat geval op kosten van de ondernemer teruggestuurd naar de consument.

 6. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Dit kun je niet retourneren 

De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

 1. producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, hier vallen ook onder op verzoek van consument handgeschreven persoonlijke teksten en signering door de auteur;

 3. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 4. voor losse kranten en tijdschriften;

 5. voor computersoftware en boeken waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.